Uppdateringar görs sällan... Nu är det mest för att lära känna tekniken.